Festival de actividades extraescolares

El pasado 22 de mayo tuvo lugar el festival de las actividades extraescolares de Baile moderno, Coro y Little English. Donde nuestros alumnos mostraron lo que habían aprendido durante este curso.

El passat 22 de maig va tenir lloc el festival de les activitats extraescolars de Ball modern, Cor i Little English. On els nostres alumnes van mostrar el que havien après durant aquest curs.

Actividad de Baile moderno de infantil – Activitat de Ball modern d’infantil

Actividad de Baile moderno de primaria – Activitat de Ball modern de primària

Actividad de Coro – Activitat de Cor

Actividad de Little English – Activitat de Little English

Teatro con la obra «¡Te pillé, caparucita!» – Teatre amb l’obra «¡Te pillé, caparucita!»

Teatro con la obra «Que viene el dragón» – Teatre amb l’obra «Que viene el dragón»

¡Enhorabuena a todos, lo habéis hecho genial!

Enhorabona a tots, ho heu fet genial!